Legislatíva súvisiaca s praxou úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov

V tejto sekcii nájdete výber legislatívnych opatrení, ktoré sa bezprostredne týkajú výkonu praxe úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov. Všetky výňatky zo zbierky zákonov na tejto webstránke majú len informatívny charakter. Právne záväzne nariadenia nájdete v Zbierke zákonov NRSR.

úradný prekladateľ

520/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 520 ZÁKON zo 6. novembra 2008, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred

úradný prekladateľ

400/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 400 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

úradný prekladateľ

565/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 565 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. novembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004

úradný prekladateľ

34/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2009 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 34 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. februára 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

úradný prekladateľ

524/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 524 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. decembra 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a

úradný prekladateľ

218/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 218 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. júla 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a

úradný prekladateľ

491/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 491 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Predmet úpravy § 1 Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady

úradný prekladateľ

500/2005 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2005 500 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

úradný prekladateľ

534/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 534 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. novembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z.

úradný prekladateľ

33/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 33 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. februára 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch

úradný prekladateľ

522/2007 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2007 522 ZÁKON z 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: ČI. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení

úradný prekladateľ

93/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006 93 ZÁKON z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 34

úradný prekladateľ

107/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016 107 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z.

úradný prekladateľ

256/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016 256 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. septembra 2016, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a

úradný prekladateľ

490/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016 do 31.07.2018 490 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

úradný prekladateľ

228/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

úradný prekladateľ

65/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018 65 ZÁKON zo 6. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006

úradný prekladateľ

93/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 93 ZÁKON z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení

úradný prekladateľ

382/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018 do 31.12.2018 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu. 382 ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet a účel zákona (1) Tento zákon