Úradný preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny / z ukrajinčiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov ukrajinského jazyka


Official translation from Slovak to Ukrainian / from Ukrainian to Slovak

List of official translators and official interpreters of the Ukrainian language


úradný preklad z ukrajinčiny do slovenčiny

Ukrajina Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí zhotovujú úradné preklady (súdne, overené preklady) z / do ukrajinčiny

Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Hertseh Nataliya, Mgr.Bratislava0918 153 612preklad@slaviaconsulting.skukrajinský, ruský
Mikovčáková Tatiana, Mgr. Košice0904 560 707mikovcakova@centrum.skukrajinský, ruský
Rezničenko Natália, Mgr. Bratislava0915 960 912reznicenko.preklad@gmail.comukrajinský
Mgr. Ľudvik ŠoltésBudimír, Košice+421 905 717 929ludvik.soltes@gmail.comukrajinský, ruský
Dohovič Roman , JUDr.Košice0915 493 244roman.dohovic@gmail.comukrajinský
Čabrejová Slavomíra, Mgr. Svidník, Bratislava0905 873 432slavomira.cabrejova@gmail.comukrajinský, ruský

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z ukrajinčiny alebo do ukrajinčiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
uradne preklady a uradné tlmočenie, úradný preklad ukrajinčina, úradný prekladateľ ukrajinčina, overený preklad z ukrajinčiny, súdny preklad ukrajinčina, úradný prekladateľ ukrajinský jazyk, súdny tlmočník ukrajinčina, overené preklady, súdne tlmočenie, súdne preklady

Reklamy