Registračný formulár pre úradných (súdnych) prekladateľov a tlmočníkov

Podmienky registrácie úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov v tomto adresári


Informácia: 

Z technických príčin registračný formulár momentálne nie je dostupný. V prípade záujmu o registráciu na portáli uradnypreklad.com, prosím, kontaktujte prevádzkovateľa portálu na e-mailovej adrese: gomolcakova.galina@gmail.com.

S úctou

prevádzkovateľ


Do registračného formulára uveďte všetky povinné údaje (meno, e-mail, adresa, telefónne čísla a jazyky, s ktorými pracujete ako úradný prekladateľ alebo úradný tlmočník. Na otázku, či ste úradný prekladateľ alebo tlmočník, odpovedzte pravdivo (aspoň jedna z odpovedí musí znieť áno) a nezabudnite uviesť všetky jazyky, s ktorými pracujete (úradne i neúradne). Do rubriky „ďalšie informácie“ môžete vpísať všetky ostatné informácie, ktoré si tu o sebe a svojej práci prajete zverejniť.

Prevádzkovateľ portálu vytvorí každému registrovanému prekladateľovi vlastnú stránku a uvedie na nej všetky údaje, ktoré prekladateľ prostredníctvom formulára pošle.

Prosím, v registračnom formulári uveďte aj fakturačné údaje. Registračný poplatok neuhrádzajte vopred. Po odoslaní registračného formulára Vás bude správca Registra kontaktovať a bude Vám zaslaná predfaktúra na úhradu registračného poplatku. Po jej úhrade bude vytvorený Váš profesný profil a bude Vám bude zaslaná riadna, vyúčtovacia faktúra. Fakturačné údaje, ktoré prostredníctvom registračného formuláru zašlete, nebudú zverejnené.