Podmienky registrácie úradných (súdnych) prekladateľov a tlmočníkov

Kto sa môže registrovať v Adresári úradných prekladateľov a tlmočníkov?

Registrovať v tomto Adresári sa môže každý úradný prekladateľ a/alebo tlmočník aktuálne zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo úradný prekladateľ slovenského jazyka certifikovaný, autorizovaný, registrovaný či asociovaný podľa zákonov ktorejkoľvek inej krajiny, či už v Európe alebo mimo Európy. Okrem toho, v prípadoch hodných zvláštnej výnimky, môžu sa v tomto zozname registrovať aj českí úradní prekladatelia a tlmočníci niektorých u nás „vzácnych“ jazykov, na ktoré je na Slovensku nedostatok úradných prekladateľov.

Súkromná iniciatíva

Adresár slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov vznikol zo súkromnej iniciatívy a nereprezentuje žiaden štátny alebo verejný orgán či odborný úrad Slovenskej republiky. Registrácia úradných prekladateľov a tlmočníkov v ňom nie je povinná, úradne, inštitucionálne ani nijako inak organizovaná. Úradní prekladatelia a tlmočníci sa na tomto portáli registrujú sami podľa vlastného uváženia a zverejňujú tu o sebe len také údaje, aké sami uznajú za vhodné, aké si sami zverejniť želajú a ktoré korešpondujú s pravidlami tohto registra, určeného len úradným (súdnym) prekladateľom a tlmočníkom.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Požiadavka Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaného v Zbierke zákonov SR: Úradný prekladateľ a/alebo tlmočník, ktorý si želá na tomto stavovskom portáli zverejniť svoje osobné údaje, musí prevádzkovateľovi a administrátorovi tohto portálu vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane fotografie, v rozsahu, v akom tieto údaje sám prevádzkovateľovi poskytne. Tento súhlas sa vzťahuje na účel uchovávania a zverejnenia osobných údajov na tomto portáli ako aj na účely účtovnej evidencie prevádzkovateľa. Viac informácií o spôsobe nakladania s osobnými údajmi tu registrovaných úradných prekladateľov a tlmočníkov.

Registračný poplatok pre tu registrovaných úradných prekladateľov a tlmočníkov

Registračný poplatok vo výške 19,92 € sa účtuje na dobu 12 mesiacov odo dňa registrácie prekladateľa/ tlmočníka.

Výnos prevádzkovateľa z registračných poplatkov je určený predovšetkým na:

  • prevádzku stránok (poplatky),
  • zabezpečovanie viditeľnosti a návštevnosti stránok (SEO a platené odkazy),
  • kompenzáciu za prácu prevádzkovateľa a administrátora.

Tento „fair trade“ Adresár (či register) slovenských úradných prekladateľov nie je primárne ziskovým podnikom jeho prevádzkovateľa, preto ročná registrácia stojí 19,92 € (DPH 0%). Je to symbolická cena jednej normostrany úradného prekladu (podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách). Preto sa prevádzkovateľ nazdáva a verí, že to nie je veľa.

Cenník doplnkových služieb

Usmernenie pre registráciu

Prosím, v registračnom formulári uveďte aj fakturačné údaje. Registračný poplatok neuhrádzajte predom. Po odoslaní registračného formulára Vás bude prevádzkovateľ kontaktovať a zašle Vám predfaktúru. Po jej úhrade Vám bude zaslaná riadna, vyúčtovacia faktúra.

Registračný poplatok sa účtuje na dobu 12 mesiacov odo dňa registrácie prekladateľa a/alebo tlmočníka. Po uplynutí 12 mesiacov obdrží registrovaný, v prípade záujmu o pokračovanie registrácie, faktúru na nasledujúcich 12 mesiacov.

V prípade otázok, prosím, využite kontaktné údaje tu.

Mgr. Galina Gomolčáková
Prevádzkovateľ