O Adresári slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov

úradný prekladateľ

Tento Adresár bol založený a prácne vytvorený dnes už zosnulým Ing. Petrom Gomolčákom (*1959 – †2016), ktorý roky pôsobil ako úradný prekladateľ.

Peter Gomolčák – tak ako mnohí jeho kolegovia – si uvedomoval nevhodnosť kupčenia agentúr s prekladmi, ktorých náležitosťou je úradná pečiatka, teda s úradnými prekladmi. Vo svojich tvrdeniach sa opieral o legislatívu, v ktorej stojí, že za preklad s úradnou pečiatkou je zodpovedný výlučne a len úradný prekladateľ, a prekladateľská agentúra tu nemá svoje miesto.

Výlučná zodpovednosť úradného prekladateľa či tlmočníka za výsledok svojej práce

Okrem exkluzívnej zodpovednosti úradného prekladateľa a/alebo tlmočníka za výsledok svojej práce Peter Gomolčák tiež poukazoval na nízke („vykorisťovateľské“) honoráre, ktoré ponúkali a ponúkajú prekladateľské agentúry úradným prekladateľom a tlmočníkom, ktorým zadávajú zákazky svojej klientely. Bežnou praxou totiž je, že úradný prekladateľ či tlmočník dostane od agentúry za svoju prácu len 40 – 50 % zákonom odporučenej normy a zvyšnú maržu si ponechá prekladateľská agentúra. Napriek tomu, že za výstup svojej práce je výlučne zodpovedný úradný prekladateľ a/alebo tlmočník, ktorý je ako jediný v tomto procese pre prípad škody spôsobenej prekladom aj zákonne poistený.

Úradný preklad vo vysokej kvalite, za rozumnú cenu, bez agentúrnej prirážky

Peter Gomolčák bojoval proti situácii na „trhu“ s úradnými prekladmi založením Registra úradných prekladateľov a tlmočníkov, dnes Adresár slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov – portál, na ktorom sa práve nachádzate. Prostredníctvom tohto Adresára majú registrovaní úradní prekladatelia a tlmočníci možnosť prezentovať svoje profesné profily vrátane kontaktných údajov tak, aby ich mohli priamo a poľahky vyhľadať a kontaktovať tí, ktorí potrebujú úradný preklad svojich dokumentov alebo úradné tlmočenie, a dostať túto službu vo vysokej kvalite, za rozumnú cenu, v blízkosti miesta svojho bydliska – bez prostredníctva agentúry.

Od roku 2016…

V roku 2016 som ako dcéra zosnulého Petra Gomolčáka prevzala správu Adresára, a odvtedy sa oň s náležitou zodpovednosťou starám. V roku 2018 prešiel Adresár komplexnou self‑made rekonštrukciou, vďaka ktorej je prehľadnejší, má modernejší vzhľad a je prispôsobený pre prehliadanie na mobilných zariadeniach tak, aby si návštevník mohol nájsť svojho prekladateľa či tlmočníka aj prostredníctvom mobilov a tabletov tam, kde sa práve nachádza.

Galina Gomolčáková
Prevádzkovateľ


úradný preklad z angličtiny do slovenčinyúradný preklad z nemčiny do slovenčinyúradný preklad z francúzštiny do slovenčinyúradný preklad z maďarčiny do slovenčinyúradný preklad z poľštiny do slovenčinyúradný preklad z taliančiny do slovenčinyúradný preklad z ukrajinčiny do slovenčinyúradný preklad zo slovenčiny do španielčinyúradný preklad z ruštiny do slovenčinyúradný preklad


Reklamy