Úradný preklad zo slovenčiny do francúzštiny / z francúzštiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov francúzskeho jazyka

úradný preklad z francúzštiny do slovenčiny


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z francúzštiny alebo do francúzštiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám takýto prekladateľ vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Francúzština Francúzština Francúzština Francúzština Francúzština Francúzština Francúzština  Úradní prekladatelia a tlmočníci jazyka francúzskeho
Poznámka: Kliknutím na šípku v záhlaví stĺpca si tabuľku môžete ľubovoľne abecedne usporiadať (podľa mien, jazykov alebo lokalít).

Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Hudáková Vladimíra, PhDr. Ivanka pri Dunaji, Bratislava0905 385 726mirahud@nextra.skfrancúzsky, český, taliansky
Kukučková Katarína, Mgr. Košice0905 201 043katkaku@stonline.skfrancúzsky
Kastély Tomáš, Mgr. Košice0905 523 660tkastely@kastely.skfrancúzsky
Kováčiková Marta, Ing. Martin0907 779 604martakovacikova@stonline.skfrancúzsky
Kupka Dušan, Mgr. Bratislava02 4446 2612
0908 129 442
kupka6@chello.skfrancúzsky
Plavcová Martina, Mgr. Nové Zámky0911 364 254martina.plavcova@gmail.comfrancúzsky, španielsky
Kasar Juraj, Ing. Banská Bystrica, Malacky0905 610 213kasar@me.comfrancúzsky, anglický, nemecký
Slaná Mária, PhDr./a>Bratislava0905 381 224majaslana@hotmail.comfrancúzsky
Lovišková Darina, Mgr. Považská Bystrica0908 084 782loviskova@gmail.comfrancúzsky
Klímešová Mária, Mgr. Bratislava, Trenčín0902 863 138klimesova.maria@gmail.comfrancúzsky
Hetényiová Veronika, Mgr. Nitra037 658 51 82uradnypreklad@francuzsky.eufrancúzsky
Majera Jozef, Ing. Trnava033 551 2569
0905 332 209
jozef.majera@mail.t-com.sk
jozef.majera@francuzstina.com
francúzsky
Anettová Alena, PhDr. Bratislava0907 479 420anettova@gmail.comfrancúzsky
Brtko Martin, Mgr. Banská Bystrica,
Námestovo
0911 265 610mbrtko@hotmail.comfrancúzsky
Gajdoš Roman, Mgr. Košice0905 123 621cassovian@gmail.comfrancúzsky
Moyšová Stanislava Mgr., PhD. Bratislava0910 446 389moysova@yahoo.frfrancúzsky
Gajdoš Marcel, Mgr. Bratislava0905 361 777marcel.gajdos@hotmail.comfrancúzsky
Bittner Patrik, Ing. Bratislava III0907 457 297patrik_bittner@centrum.skfrancúzsky
Krnáčová Eva, PhDr. Nové Zámky035 640 4023
0907 517 857
evakrnacova@gmail.comfrancúzsky
Kubovčiaková Milota, Mgr. Trnava, Trenčín, Bratislava0903 269 803milota.kubovciakova@stonline.skfrancúzsky
Oravcová Marianna, Mgr. Prievidza0908 812 165m.oravcova73@gmail.comfrancúzsky
Pátková Jarmila, Mgr. Bratislava0903 388 362jarmila@patkova.skfrancúzsky, španielsky
Rakic Kristína, Mgr. Poprad
Rueil-Malmaison (Francúzsko)
0915 525 878
+33 6 3309 5766
kristina.vernarcikova@gmail.comfrancúzsky

Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie, francuzstina, francúzsky jazyk, úradné, overené preklady, tlmočenie, súdne preklady, francúzština