Úradný preklad zo slovenčiny do taliančiny / z taliančiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov talianskeho jazyka

úradný preklad z taliančiny do slovenčiny


 

Talianske úradné preklady    Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí pre vás pripravia úradný preklad (súdny, overený preklad) z / do taliančiny

Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Miliczki Marián Košice0905 900 915marian@miliczki.sk
taliansky
Petrášová Helena, Mgr. Bratislava0904 988 253helena.petrasova@gmail.comtaliansky
Rajský Andrej, PhDr., PhD. Trnava0903 557 123arajsky@gmail.comtaliansky
Lomnická Marta, RNDr. Banská Bystrica0948 510 190
0903 510 190
lomnicka@lomnicky.sktaliansky
Hudáková Vladimíra, PhDr.Ivanka pri Dunaji, Bratislava0905 385 726mirahud@nextra.sktaliansky, francúzsky, český
Kukula Róbert, Mgr. Prusy
Bánovce nad Bebravou
0904 458 358robert.kukula@prekladanie.sktaliansky
Marinangeli Iveta, Avv. Trnovec nad Váhom, Nitra+39 331 546 8360

0907 287 149
preklady.it@gmail.comtaliansky
Rubintová Veronika, Dr. Ružindol, Trnava0905 489 701veronika.rubintova@gmail.comtaliansky
Saliniová Ida, Mgr. Bratislava02 5441 0076
0905 781 404
ida5@stonline.sktaliansky
Kliniecová Zuzana, Mgr. Partizánske0902 351 421zuzana.benovicova@gmail.comtaliansky, nemecký
Marenčíková Lucia,
Mgr.
Nové Zámky0917 453 574luciamarencikova@gmail.comtaliansky
Stoszek Roman, JUDr. Bratislava0903 635 638roman.stoszek@gmail.comtaliansky
Sýkora Pavol Nitra0908 753 883pasyko@gmail.comtaliansky
Vreštiaková Andrea, Ing. Detva0905 955 514vrestiakova@gmail.comtaliansky
Obstová Janka, Ing. Trenčín0905 327 758j.obstova@ba.telecom.sktaliansky
Blahová Patrícia, Bc. Pezinok0902 228 070patricia.blahova@mail.t-com.sktaliansky
Valkovičová Iveta, Ing. Košice0903 848 032v_iveta@yahoo.ittaliansky, chorvátsky, srbský, český
Hučko Mikuláš, Ing. Košice0904 209 546mikulas.hucko@gmail.comtaliansky

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z taliančiny alebo do taliančiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám takýto prekladateľ vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
úradné preklady a úradne tlmočenie, úradný preklad taliančina, úradný prekladateľ taliančina, overený preklad z taliančiny, súdne tlmočenie taliančina, súdny tlmočník taliančina, overené preklady