Úradný preklad zo slovenčiny do taliančiny / z taliančiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov talianskeho jazyka


Official translation from Slovak to Italian / from Italian to Slovak

List of official translators and official interpreters of the Italian language


úradný preklad z taliančiny do slovenčiny


Talianske úradné preklady    Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí pre vás pripravia úradný preklad (súdny, overený preklad) z / do taliančiny

Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Sýkora Pavol Nitra0908 753 883pasyko@gmail.comtaliansky
Vreštiaková Andrea, Mgr. Detva+421 905 955 514vrestiakova@gmail.comtaliansky
Kukula Róbert, Mgr. Prusy
Bánovce nad Bebravou
0904 458 358robert.kukula@prekladanie.sktaliansky
Kliniecová Zuzana, Mgr. Partizánske0902 351 421zuzana.benovicova@gmail.comtaliansky, nemecký
Rajský Andrej, PhDr., PhD. Trnava0903 557 123arajsky@gmail.comtaliansky
Rubintová Veronika, Dr. Ružindol, Trnava0905 489 701veronika.rubintova@gmail.comtaliansky
Janette Záborská Dott.ssaBratislava+421 907 649 407janette.zaborska@zoznam.sktaliansky
Mgr. Žaneta JarabinskáBratislava+421 905 232 225

+421 2 63826282
zjarabinska@gmail.comtaliansky
Ing. Andrea LiptajováBratislava+421 907 871 389italip.andrea.liptajova@gmail.comtaliansky
Miliczki Marián Košice0905 900 915marian@miliczki.sk
taliansky
Saliniová Ida, Mgr. Bratislava02 5441 0076
0905 781 404
ida777555@gmail.comtaliansky
Lomnická Marta, RNDr. Banská Bystrica0903 510 190lomnicka@lomnicky.sktaliansky
Mgr. Adriana ZbýňováTrenčín0907 578 607info@azservice-translation.comtaliansky
Blahová Patrícia, Mgr. Pezinok0902 228 070patrika457@gmail.comtaliansky

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z taliančiny alebo do taliančiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám takýto prekladateľ vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
úradné preklady a úradne tlmočenie, úradný preklad taliančina, úradný prekladateľ taliančina, overený preklad z taliančiny, súdne tlmočenie taliančina, súdny tlmočník taliančina, overené preklady

Reklamy