Úradný preklad zo slovenčiny do španielčiny / zo španielčiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov španielskeho jazyka


Official translation from Slovak to Spanish / from Spanish to Slovak

List of official translators and official interpreters of the Spanish language


úradný preklad zo slovenčiny do španielčiny


Španielsko  Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí pre vás pripravia úradný preklad (súdny, overený preklad) z / do španielčiny


Meno (a odkaz na kartu)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Plavcová Martina, Mgr. Nové Zámky0911 364 254martina.plavcova@gmail.comfrancúzsky, španielsky
Balážová Katarína, Ing. Poprad+421 907 698 639ing.balazova@gmail.comšpanielsky
Kern Bohumil, PhDr.Trenčín
0905 173 217
kern@kernservices.comanglický, španielsky
Kovachova Rivera de Rosales Valeria, PhDr., PhD. Madrid, Španielsko+ 34 627 457 125valika@moldava.e.telefonica.netnemecký, španielsky, maďarský, český
Zubácka Katarína, PhDr. Bratislava0905 970 121katarina.zubacka@gmail.comšpanielsky
Reichwalderová Eva, Mgr. ,PhD. Banská Bystrica0907 917 331eva.reichwalderova@gmail.comšpanielsky
Faktorová Jarmila, Mgr. Bratislava0905 533 193faktorova.jarmila@gmail.comšpanielsky

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) zo španielčiny alebo do španielčiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
uradne preklady a úradné tlmočeníe, úradný preklad španielčina, úradný preklad zo španielčiny, súdny preklad zo španielčiny, overený preklad zo španielčiny, súdne tlmočenie španielčina, súdny tlmočník španielčina, overený preklad španielčina

Reklamy