Vyhláška

úradný prekladateľ

400/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 400 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

úradný prekladateľ

565/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 565 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. novembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004

úradný prekladateľ

34/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2009 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 34 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. februára 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

úradný prekladateľ

524/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 524 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. decembra 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a

úradný prekladateľ

218/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 218 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. júla 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a

úradný prekladateľ

491/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 491 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Predmet úpravy § 1 Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady

úradný prekladateľ

500/2005 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2005 500 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

úradný prekladateľ

534/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 534 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. novembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z.

úradný prekladateľ

33/2009 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 33 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. februára 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch

úradný prekladateľ

107/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016 107 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z.

úradný prekladateľ

256/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016 256 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. septembra 2016, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a

úradný prekladateľ

490/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016 do 31.07.2018 490 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

úradný prekladateľ

228/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení