Úradný preklad zo slovenčiny do poľštiny / z poľštiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov poľského jazyka


Official translation from Slovak to Polish / from Polish to Slovak

List of official translators and official interpreters of the Polish language


úradný preklad z poľštiny do slovenčiny

Poľsko Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí zhotovujú úradné preklady (súdne, overené preklady) z / do poľštiny


Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Škvarková Lýdia, Ing. Banská Bystrica0421 48 4173207
0905 197 565
lydia.skvarkova@gmail.compoľský
Ing. Ingrid Turok-HetešHumenné,
Vranov nad Topľou
0918 247 219chalcakova.ingrid@gmail.compoľský
Horák Alexander, Mgr., PhD.Bratislava0903 036 980alexander.horak@gmail.compoľský
Fronk Leszek, Ing. Žilina041 568 9097
0907 842 845
leszek.fronk@seznam.czpoľský
Ivanič Radek, JUDr., PhD.Nitra0904 690 914radek.ivanic@gmail.compoľský, český
Rebroš Ján, Mgr., Ing. Čadca0907 876 896jan@rebros.skpoľský
Hryć Marek, Mgr. Varšava, Poľsko041 202 8945 (SK)
0048 22 398 4258 (PL)
tlumacz@tlumacz.skpoľský
Slezáková Gabriela, PhDr., PhD.Banská Bystrica0905 145 502slezakova.gabriela@gmail.compoľský
Masio Przemyslaw, Mgr. Medzilaborce0918 912 906preklady.masio@gmail.compoľský

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z poľštiny alebo do poľštiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
uradne preklady a úradné tlmočenie, úradný preklad poľština, úradný prekladateľ poľský jazyk, úradný prekladateľ poľština, súdný preklad poľština, overený preklad z poľštiny, overený preklad poľština, súdne tlmočenie poľština, súdný tlmočník poľština

Reklamy