Úradný preklad zo slovenčiny do maďarčiny / z maďarčiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov maďarského jazyka

úradný preklad z maďarčiny do slovenčiny


Toto sú prednostné (reklamné) záznamy v Registri úradných prekladateľov jazyka maďarského. Úplný zoznam prekladateľov maďarčiny je tu nižšie.

RNDr. Elemér AntalDunajská Streda0905 700 979drantal@gmail.com
Ing. Mgr. Piroska ZsámbokTornaľa, okr. Revúca0908 543 409 piroska.zsambok@gmail.com

Maďarské-preklady Úradní prekladatelia a tlmočníci jazyka maďarského
Poznámka: Kliknutím na šípku v záhlaví stĺpca si tabuľku môžete ľubovoľne abecedne usporiadať (podľa mien, jazykov alebo lokalít).


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z maďarčiny alebo do maďarčiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám takýto prekladateľ vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Bottlíková Ildikó, Ing.Veľký Kýr, okr. Nové Zámky0905 068 703info@ibpreklady.skmaďarský
Méry Eva, Mgr.Šamorín, Bratislava
Dunajská Streda
0905 410 317meery.eva@gmail.commaďarský
Frunyóová Csilla , PaedDr.Štúrovo0944 413 975csfrunyo@gmail.commaďarský
Zsámbok Piroska, Ing. Mgr.Tornaľa0908 543 409piroska.zsambok@gmail.commaďarský
Ladošová Viktória, Mgr.Lučenec0905 398 729csepe@pobox.skmaďarský
Ravasz Peter, Ing. Dunajská Streda0904 631 459ingpeterravasz@gmail.commaďarský, nemecký
Kolevová Adriena, PaedDr., PhD. Šahy0907 725 896kolevadri@gmail.commaďarský
Salayová Zuzana, Ing. Košice0903 138 082zusalay@gmail.commaďarský, anglický
Éderová ZuzanaLevice036 6314 560
0905 479 713
z.ederova@azet.skmaďarský
Kovachova Rivera de Rosales Valeria, PhDr., PhD.Madrid, Španielsko+ 34 627 457 125valika@moldava.e.telefonica.netnemecký, španielsky, maďarský, český
Göbő Alexander, Mgr.Levice0905 883 003gsandor@nextra.skmaďarský
Molnár Alexander, Ing., PhD.Lučenec0905 354 299amingam@mail.telekom.skmaďarský
Baloghová Hedviga, PhDr. Veľký Meder,
Dunajská Streda
0905 872 689balogh@panelnet.skmaďarský
Kliment Tímea, PhDr.Bratislava0905 468 065timea.kliment@kliment-fazekas.skmaďarský
Antal Elemér, RNDr. Veľké Dvorníky,
Dunajská Streda
0905 700 979drantal@gmail.commaďarský
Buják Andor, PaedDr. Matúškovo, Galanta+421 905 636 871bujak.andor@gmail.commaďarský
Solymos Lívia, Mgr.Bratislava, Šamorín0918 396 563ylossro@gmail.commaďarský
Turzová Irena, PaedDr. Želiezovce (okr. Levice)0908 712 256iritur2009@gmail.commaďarský
Válent Kinga, Mgr. Šamorín, Bratislava0904 814 865vkinga@walkin.skmaďarský, japonský

Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie, madarcina, maďarský jazyk, úradné, overené preklady, tlmočenie, súdne preklady, maďarčina