Úradný preklad zo slovenčiny do maďarčiny / z maďarčiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov maďarského jazyka


Official translation from Slovak to Hungarian / from Hungarian to Slovak

List of official translators and official interpreters of the Hungarian language


úradný preklad z maďarčiny do slovenčiny


Maďarské-preklady  Úradní prekladatelia a tlmočníci, ktorí zhotovujú úradné preklady (súdne, overené preklady) z / do maďarčiny

Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Turzová Irena, PaedDr. Levice0908 712 256iritur2009@gmail.commaďarský
Buják Andor, PaedDr. Matúškovo, Galanta+421 905 636 871bujak.andor@gmail.commaďarský
Baloghová Hedviga, PhDr. Veľký Meder,
Dunajská Streda
0905 872 689balogh@panelnet.skmaďarský
Ladošová Viktória, Mgr.Lučenec0905 398 729csepe@pobox.skmaďarský
Bottlíková Ildikó, Ing.Nitra, Nové Zámky0905 068 703info@ibpreklady.skmaďarský
Méry Eva, Mgr.Šamorín, Bratislava
Dunajská Streda
0905 410 317evamery.preklady@gmail.commaďarský
Salayová Zuzana, Ing. Košice0903 138 082zusalay@gmail.commaďarský, anglický
Kovachova Rivera de Rosales Valeria, PhDr., PhD.Madrid, Španielsko+ 34 627 457 125valika@moldava.e.telefonica.netnemecký, španielsky, maďarský, český
Éderová ZuzanaLevice036 6314 560
0905 479 713
z.ederova@azet.skmaďarský
Molnár Alexander, Ing., PhD.Lučenec0905 354 299amingam111@gmail.commaďarský
Méri Tamás, Mgr.Komárno+421 905 693 356mt@mtmslovakia.commaďarský, anglický
Kolevová Adriena, PaedDr., PhD. Šahy0907 725 896kolevadri@gmail.commaďarský
Válent Kinga, Mgr. Šamorín, Bratislava0904 814 865vkinga@walkin.skmaďarský, japonský
Göbő Alexander, Mgr.Levice0905 883 003info@g-kreativ.skmaďarský
Ravasz Peter, Ing. Dunajská Streda0904 631 459ingpeterravasz@gmail.commaďarský, nemecký

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z maďarčiny alebo do maďarčiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám takýto prekladateľ vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Slovensko,
uradne preklady a úradné tlmočenie, úradný preklad maďarčina, úradný preklad maďarský jazyk, úradný preklad z maďarčiny, súdne preklady z maďarčiny, overený preklad z maďarčiny do slovenčiny, úradný prekladateľ maďarčina, súdny prekladateľ maďarčina

Reklamy