Ing. Josef Vavrouch CSc. – úradné preklady – nemčina, čeština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký, český
Prekladateľáno
Tlmočníknie
BydliskoŠafárikova tr. 6, 040 11 Košice
Korešpondenčná adresaŽiacka 3, 040 18 Košice-Krásna
KrajKošický
Telefón0904 211 816
Sekundárne telefónne číslo055/685 2110
E-mailjosi@iol.sk
Neúradné jazyky
Preklady z jazykovpoľský, ruský
Preklady z/do jazykovanglický
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou

košice, nemčina, čeština
uradne preklady