Ing. Josef Vavrouch CSc. – úradné preklady – nemčina, čeština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký, český
Prekladateľáno
Tlmočníknie
BydliskoŠafárikova tr. 6, 040 11 Košice
Korešpondenčná adresaŽiacka 3, 040 18 Košice-Krásna
KrajKošický
Telefón0904 211 816
Sekundárne telefónne číslo055/685 2110
E-mailjosi@iol.sk
Neúradné jazyky
Preklady z jazykovpoľský, ruský
Preklady z/do jazykovanglický
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad nemčina, úradný preklad čeština, overený preklad