PhDr. Monika Geregová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaÚradná prekladateľka
Adresa / miesto práceKyjevské námestie 7
974 04 Banská Bystrica
KrajBanská Bystrica
Telefón0908 226 433
E-mailgeregovamonika@gmail.com
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné preklady15,- €/NS
Cena za tlmočenie20 €/hod
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)anglický
Doklad o skúškeMonika Geregová - vysvedčenie
Ďalšie informácieukončenie Fakulty humanitných vied v BB,
2003 - získanie DWD- rakúskeho diplomu z hospodárskej nemčiny,
od roku 2004 - prax ako súdna prekladateľka a tlmočníčka z nemeckého jazyka,
2006 - rigorózna skúška na Fakulte humanitných vied v BB,
jún 2011- certifikát FCE

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina