Dnes je 23. 10. 2016.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Register úradných prekladateľov a tlmočníkov


Pre zhotovenie úradného prekladu nepotrebujete agentúru, ani sprostredkovateľa.

Objednajte si úradný preklad priamo(!) u úradného prekladateľa.Úradné preklady - súdne preklady s pečiatkou

Bez agentúrnej prirážky, flexibilne, ľudsky a kvalitne.

Môžete si vybrať z vyše 250 úradných prekladateľov z/do 19 jazykov po celom Slovensku.
V tomto registri sú roztriedení podľa jazykov, s ktorými pracujú.

 

Potrebujete úradný (tzv. overený alebo súdny) preklad?
Potrebujete úradný preklad vyhotovený riadne podľa zákona?
A chcete prípadne aj výrazne usporiť?
Ste na správnej adrese.
Tu sa môžete rozhodnúť, či si svoj preklad objednáte kdesi, kde vám ho sprostredkujú, teda kde ho pre vás od úradného prekladateľa kúpia a vám zasa predajú ďalej – alebo si preklad jednoducho (a logicky) objednáte rovno u prekladateľa, ktorý ho pre vás sám urobí a sám vám ho aj odovzdá.

Ak vám imponuje alebo ak si potrpíte na formálne obchodné prostredie prekladateľských agentúr alebo ak vám jednoducho len vyhovuje, že sa zastavíte na inzerovanej adrese niekde v centre mesta a vybavíte si preklad bez telefonovania či mailovania prekladateľovi – a ak vám je jedno, komu, koľko a za čo zaplatíte a vlastne vás ani až tak nezaujíma, kto pre vás preklad na zákazku urobí a koľko preplatíte za sprostredkovanie – potom je vaším riešením rozhodne prekladateľská agentúra.

Ak si však na formality obchodného vzťahu v takomto prípade nepotrpíte, záleží vám skôr na tom, že preklad vám vyhotoví prekladateľ, s ktorým ste nadviazali osobný kontakt (úradný preklad nie je notársky overená kópia! nie je jedno, kto ho robí – pozri Sen o pečiatke), ak chcete prípadne aj ušetriť a ak tomu všetkému zvážite ešte aj to, že…


Uncle Jerguš - Úradné preklady

Úradný preklad zo zákona vypracúva výlučne sám prekladateľ

Úradný preklad nie je produktom, ku ktorému by ktokoľvek iný okrem samého prekladateľa mohol akokoľvek prispieť (korektúrou, úpravou, kontrolou kvality či vernosti prekladu a pod.). Preklad, ktorý úradný prekladateľ raz vyhotoví a zapečatí, nemôže (a nesmie) už nikto nijako opravovať, pozmeňovať či doplňovať.

Za úradný preklad nesie po všetkých stránkach (a zo zákona) plnú zodpovednosť sám prekladateľ, nikdy nie ten, kto službu sprostredkuje. Preto si každý prekladateľ vo vlastnom (i vašom) záujme všetko kontroluje a stráži sám – mená, dátumy, ďalšie čísla, známky atď.

 

Výhoda a prospešnosť priamej komunikácie s prekladateľom

Pri priamej komunikácii s prekladateľom môžete vždy jednoduchšie a spoľahlivejšie vykonzultovať čokoľvek, čo konzultovať chcete alebo čo konzultovať treba (napr. spôsob písania mena, spôsob prekladania či neprekladania akademických titulov, krajinu určenia prekladu a pod.). Každý úradný prekladateľ vie, aké dôležité pri preklade môžu byť tieto okolnosti či nuansy.

Ešte výhodnejšie zľavy
Pri priamej komunikácii s prekladateľom si skôr a menej formálne môžete dojednať zľavu (pokiaľ ich prekladateľ dáva). Takto dohodnúť sa síce môžete aj s prekladateľskou agentúrou, no ak vám z ceny zľaví sám prekladateľ, môže byť úspora pre vás o dosť zaujímavejšia.

Motivácia a odmena prekladateľa = kvalita prekladu
Pri priamej objednávke u prekladateľa pre vás vždy a za každých okolností pracuje podstatne lepšie odmenený a teda aj lepšie motivovaný prekladateľ. Peniaze, ktoré za preklad zaplatíte, sa nestratia v réžii a neraz neúmerne vysokom obchodnom rozpätí sprostredkovateľa, ale dostane ich prekladateľ.

… potom sa možno rozhodnete, že si prekladateľa na svoj úradný preklad
vyberiete tu, na týchto stránkach.

Každý z prekladateľov, ktorí sa na stránkach ÚRADNÍ PREKLADATELIA A TLMOČNÍCI zaregistrovali, tu o sebe uvádza také údaje, aké sám uznal za vhodné zverejniť.
Základný prehľad je v tabuľkách podľa jazykov, každý prekladateľ má potom ešte svoju vlastnú stránku.

Nech sa páči – vyberte si.

Úradné prekladyÚradné preklady