PhDr. Valeria Kovachova Rivera de Rosales, PhD. – úradné preklady a tlmočenie – čeština, nemčina, maďarčina, španielčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykčeský, nemecký, španielsky, maďarský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Jazykové kombinácieslovenčina-
španielčina; čestina-španielčina; nemčina-španielčina; maďarčina-
španielčina
Fotografia
Adresa / miesto prácec/Viriato 39, 4º C, 28010 Madrid
KrajinaŠpanielsko
Telefón+ 34 627 457 125
E-mailvalika@moldava.e.telefonica.net
Nesúdne jazykyfrancúzština-španielčina
Ďalšie informáciePrax od roku 1984.
V súčasnosti tlmočím len z češtiny a slovenčiny do španielčiny a zo španielčiny do slovenčiny.

madrid, čeština, nemčina, maďarčina, španielčina, slovenčina
uradne preklady