Ing. Katarína Balážová – úradné preklady – španielčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykšpanielsky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaBalážová Katarína
Adresa / miesto práceL. Svobodu 2493/48
058 01 Poprad
KrajPrešovský
Telefón0907 698 639
E-mailing.balazova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, katalánsky
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady13,- €/normostrana
Zľavydohodou

poprad, španielčina
uradne preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.