Mgr. Mária Triznová Fogašová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceBobrovec 218, 03221 Bobrovec - Liptovský Mikuláš
KrajLiptovský Mikuláš
Žilinský kraj
Telefón0905 992 464
E-mailfogasova.maria@gmail.com
Vlastný webwww.prekladylm.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Zľavydohodou;
množstvo, stály zákazník

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad liptovský mikuláš, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina