PhDr. Oľga Hrubošová – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaOľga Hrubošová
Adresa / miesto práceKláštorská 148, Nitra;
Mojmírovská 27, Ivanka pri Nitre
KrajNitriansky
Telefón037 6510 181

0905 226 947
E-mailolga@hrubosova.sk
Vlastný webwww.hrubosova.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,- až 15,- €/normostrana,
podľa obtiažnosti textu a požadovaného termínu vyhotovenia
Cena za tlmočenie20 €/hod

nitra, nitriansky, nemčina, nemecký,
uradne preklady, úradné preklady, tlmočenie


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.