Mgr. Jozef Horváth, MBA – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceJarková 18
940 52 Nové Zámky
KrajNitriansky
Telefón0907 212 384
E-maildodih@azet.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
maďarský
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieÚradne overené preklady, súdne overené preklady, technické preukazy
vozidiel z a do nemeckého jazyka na základe certifikátu, kvalitne a rýchlo,
s prehľadným vypracovaním, možnosť zaslania dokladov e-mailom, faxom,
poštou alebo osobne.

nové zámky, nitriansky, nitra, komárno, dvory, hurbanovo, šaľa, nemčina,
uradne preklady, overené preklady, prekladateľ