RNDr. Elemér Antal – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce929 01 Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 8

Zväčšiť mapu
Krajokr. Dunajská Streda, Trnavský kraj
Telefón0905 700 979
E-maildrantal@gmail.com
Vlastný webwww.antal.ws
Ďalšie informáciePonúkam Vám expresné a kvalitné vyhotovenie úradne overených
a neoverených prekladov z/do jazyka maďarského:
webové stránky, projekty, výpisy z obchodného registra, obchodné zmluvy, certifikáty, účtovné
súvahy a závierky, doklady vozidiel, vysvedčenia, vysokoškolské diplomy, výpisy z matriky, ...
Overené preklady Vám doručím k dverám Vášho domu alebo kancelárie formou expresnej poštovej
zásielky.
Ušetríte tým čas a peniaze.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad dunajská streda, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina