RNDr. Elemér Antal – úradné preklady – maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce929 01 Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 8

Zväčšiť mapu
Krajokr. Dunajská Streda, Trnavský kraj
Telefón0905 700 979
E-maildrantal@gmail.com
Vlastný webwww.antal.ws
Ďalšie informáciePonúkam Vám expresné a kvalitné vyhotovenie úradne overených
a neoverených prekladov z/do jazyka maďarského:
webové stránky, projekty, výpisy z obchodného registra, obchodné zmluvy, certifikáty, účtovné
súvahy a závierky, doklady vozidiel, vysvedčenia, vysokoškolské diplomy, výpisy z matriky, ...
Overené preklady Vám doručím k dverám Vášho domu alebo kancelárie formou expresnej poštovej
zásielky.
Ušetríte tým čas a peniaze.

dunajská streda, veľké dvorníky, maďarčina,
uradne preklady, úradné preklady


Inzercia
top domény na predaj