Mgr. Erika Hatalová – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaErika Hatalová
Adresa / miesto práceTrieda SNP 17, 040 11 Košice
KrajKošický
Telefón055 642 0629

0903 612 911
Fax055 642 0629
E-mailerika.hatalova@gmail.com
Vlastný webwww.anglicky.net
Dostupnosť24/7
PôsobnosťSlovensko i zahraničie
Tlmočeniesimultánne, konzekutívne, šušotáž
Špecializáciaprávo
Referencie, klientelapozri www.anglicky.net
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky
Cena - neúradné prekladyod 15,- €/normostrana
Cena za tlmočenieúradné podľa vyhlášky, inak min. fakturovaná suma 50,- €
Zľavydohodou
Ďalšie informáciekorektúry slovenských textov

košice, angličtina
uradne preklady, overené preklady a tlmočenie


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.