Branislav Galo, BSBA – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
x...........................................................................................
Adresa / miesto prácePod Párovcami 1268/156,
921 01 Piešťany
KrajTrnavský,
okres Piešťany
Telefón033 772 9312
0903 558 260
E-mailbgalo@emerald.sk
Vlastný webwww.emerald.sk
x
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady11,- €/normostrana
alebo 0,044 €/slovo
Zľavydohodou
x
Ďalšie informácie

piešťany, angličtina,
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie