JUDr. Roman Dohovič – úradné preklady – ukrajinčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykukrajinský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto prácePajorova 14, 040 01 Košice
KrajKošický
Telefón0915 493 244
E-mailroman.dohovic@gmail.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady--
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácie

košice, ukrajinčina, ukrajinský, uradne preklady, úradné preklady