JUDr. Roman Dohovič – úradné preklady – ukrajinčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykukrajinský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto prácePajorova 14, 040 01 Košice
KrajKošický
Telefón0915 493 244
E-mailroman.dohovic@gmail.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady--
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácie

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad ukrajinčina, overený preklad ukrajinčina

Reklamy