Ukrajinčina


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z ukrajinčiny alebo do ukrajinčiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Ukrajina Úradní prekladatelia a tlmočníci jazyka ukrajinského

Inzercia


top domény na predaj


Meno (a odkaz)JazykTelefónE-mailLokalita
Čabrejová Slavomíra, Mgr. detailyukrajinský, ruský0905 873 432slavomira.cabrejova@gmail.comSvidník, Bratislava
Mikovčáková Tatiana, Mgr. detailyukrajinský, ruský0904 560 707mikovcakova@centrum.skKošice
Dohovič Roman , JUDr. detailyukrajinský0915 493 244roman.dohovic@gmail.comKošice
Hertseh Nataliya, Mgr. detailyukrajinský, ruský0918 153 612preklad@slaviaconsulting.skBratislava
Cimrikovič Pavel, PhDr. detailyukrajinský, ruský0911 353 081cimrikovich@yahoo.com Banská Bystrica
Durániková Svetlana, Ing. detailyukrajinský, ruský0907 923 832duranikova.s@gmail.comKošice

Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie, ukrajincina, ukrajinský jazyk, úradné, overené preklady, tlmočenie, súdne preklady, ukrajinčina, ukrajinsky


Inzercia


top domény na predaj