Mgr. Ľudvik Šoltés – úradné preklady – ukrajinčina, ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykukrajinský, ruský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceOlšavská 310/6 Budimír
KrajKošický
Telefón+421 905 717 929
E-mailludvik.soltes@gmail.com
Cena - úradné prekladyPodľa dohody
Cena - neúradné prekladyPodľa dohody
Cena - tlmočeniePodľa dohody

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad ruština, úradný preklad ukrajinčina, overený preklad ruský jazyk, overený preklad ukrajinský jazyk, overený preklad ruština košice, overený preklad ukrajinčina košice

Reklamy