Dnes je 23. 05. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Ing. Michaela Kováčiková - úradné preklady - španielčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykšpanielsky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceOkružná 7, 934 01 Levice
KrajNitriansky, okr. Levice
Telefón0948 523 237
E-mailmichaelakovacikova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Tlmočenie (nie úradné)áno
Zľavydohodou
Ďalšie informácieV rámci obyčajných prekladov sa špecializujem na technické preklady
v kombinácii slovenčina/španielčina a opačne, resp. čeština/španielčina,
angličtina/španielčina a samozrejme na mnoho ďalších oblastí s výnimkou
medicíny, biológie, chémie, fyziky a matematiky.

Od roku 2007, po návrate z dlhoročného pobytu v zahraničí, sa venujem
výlučne prekladateľskej činnosti, to znamená, že som k dispozícii počas
celého prac. týždňa, vrátane víkendov v prípade súrnej práce.

V súčasnosti dlhodobo spolupracujem s dvoma nadnárodnými spoločnosťami
a mnohými klientmi tak na Slovensku ako aj v zahraničí (Česká republika,
Rakúsko, Španielsko, Litva, atď.).

V novembri 2010 som úspešne absolvovala DELE, stupeň C2.
Svoje jazykové znalosti si pravidelne preverujem počas tlmočení,
pobytov v zahraničí (pravidelne, v približne dvojmesačných intervaloch
navštevujem Španielsko a Kubu) a študovaním cudzojazyčnej literatúry.

levice, španielčina
uradne preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.