Dnes je 25. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

PhDr. Pavel Cimrikovič - úradné preklady - ruština, ukrajinčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykruský, ukrajinský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceTrieda Hradca Králové 7,
Banská Bystrica
Telefón0911 353 081
E-mailcimrikovich@yahoo.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, španielsky
Cena za prekladydohodou
Ďalšie informácieSom súdny prekladateľ ruského a ukrajinského jazyka.
Poskytujem úradné preklady aj preklady bez pečiatky rýchlo a kvalitne.

banská bystrica, ruština, ukrajinčina, ruský, ukrajinský, uradne preklady, úradné preklady