Úradný preklad zo slovenčiny do ruštiny / z ruštiny do slovenčiny

Zoznam úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov ruského jazyka

úradný preklad z ruštiny do slovenčiny


Toto sú prednostné (reklamné) záznamy v Registri úradných prekladateľov jazyka ruského. Úplný zoznam prekladateľov ruštiny je nižšie.

JUDr. Jaroslav Zaremba Bratislava0903 479 065info@verbum.sk

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) z ruštiny alebo do ruštiny mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Rusko Úradní prekladatelia a tlmočníci jazyka ruského
Poznámka: Kliknutím na šípku v záhlaví stĺpca si tabuľku môžete ľubovoľne abecedne usporiadať (podľa mien, jazykov alebo lokalít).


Meno (a odkaz)LokalitaTelefónE-mailJazyk
Strauss Birgit, Diplom-SprachmittlerinBielefeld, Nemecko0049 521 2388200info@rechtstexte.euruský, nemecký
Cimrikovič Pavel, PhDr. Banská Bystrica0911 353 081cimrikovich@yahoo.comruský, ukrajinský
Durániková Svetlana, Ing.Košice0907 923 832duranikova.s@gmail.comruský, ukrajinský
Bartl Andrej, Ing., CSc. Trenčín0903 501 782 andrejbartl@gmail.comruský
Pospíšilová (rod. Knapcová)
Veronika, Mgr., PhD.
Žilina, Rajecké Teplice0907 062 503vero.pospisilova@gmail.comruský, anglický
Dobiašová Anna, Mgr. Senica0905 417 436anna.dobiasova@gmail.comruský, anglický
Zaremba Jaroslav, JUDr.Bratislava0903 479 065info@verbum.skruský, nemecký
Berecká Silvia, Mgr. Košice0904 331 439radoslav.berecky@gmail.comruský, nemecký,
chorvátsky, srbský
Pelechová Elena, Ing. Trenčianska Turná0904 895 216elena.pelechova@gmail.comruský
Čabrejová Slavomíra, Mgr.Svidník, Prešov0905 873 432slavomira.cabrejova@gmail.comruský, ukrajinský
Žambokréthyová Ružena, Mgr.Trnava, Bratislava0903 128 379m.zambokrethy@gmail.comruský, anglický
Šalatová Silvia, PhDr. Košice0903 961 363silviasalatova@gmail.comruský
Lukáčová Zora, PhDr. Nitra0908 713 261zora.lukacova@gmail.comruský
Janovic Ivan, Ing. Banská Bystrica0903 901 117janovic59@gmail.comruský
Hertseh Nataliya, Mgr. Bratislava0918 153 612preklad@slaviaconsulting.skruský, ukrajinský
Hladký Pavol, Ing. Považská Bystrica042 432 2342
0903 917 573
palhlad@gmail.comruský
Medlenová Silvia, PhDr. Bratislava0915 742 320maigret@stonline.skruský
Gramannová AlžbetaBratislava0910 629 180gramannova@chello.skruský
Mikovčáková Tatiana, Mgr.Košice0904 560 707mikovcakova@centrum.skruský, ukrajinský
Priadková Tatiana, Ing. Piešťany033 762 7584
0903 383 338
preklady@adamed.skruský

Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie, rustina, ruský jazyk, úradné, overené preklady, tlmočenie, súdne preklady, ruština, rusky