Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Ing. Jana Valková - úradné preklady - nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Fotografia
Adresa / miesto práceDlhá 5, 949 01 Nitra
KrajNitriansky
Telefón0905 721 063
Kedy možno volaťkaždý deň 08.00 - 20.00 h
E-mailpreklad@janavalkova.sk
Vlastný webwww.janavalkova.sk
Cena - úradné preklady17,90-19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladyod 10 - 12 € /normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informáciepríjem a vybavovanie objednávok 7 dní v týždni
Referencie- profesionálna prekladateľka od roku 2001
- členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry

nitra, nitriansky, nemčina, nemecký,
uradne preklady, úradné preklady


Inzercia
top domény na predaj


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.