Ing. Jana Valková – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Fotografia
Adresa / miesto práceKodályova 52, 949 01 Nitra
KrajNitriansky
Telefón0905 721 063
E-mailpreklad@janavalkova.sk
Vlastný webwww.preklad-nemcina.sk
Cena - úradné prekladyod 20 € / normostrana
Cena - neúradné prekladyod 15 € / normostrana
Zľavy- zľavy pre stálych zákazníkov
Ďalšie informácie- dostupnosť 7 dní v týždni
- ponúkam aj elektronické úradné preklady
Referencie- profesionálna prekladateľka od roku 2001
- súdna prekladateľka od roku 2009
- členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
- členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nitra, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy