Ing. Jana Valková – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Fotografia
Adresa / miesto práceDlhá 5, 949 01 Nitra
KrajNitriansky
Telefón0905 721 063
Kedy možno volaťkaždý deň 08.00 - 20.00 h
E-mailpreklad@janavalkova.sk
Vlastný webwww.preklad-nemcina.sk
Cena - úradné preklady17,90 - 19,92 € / normostrana
Cena - neúradné preklady13,00 - 15,00 € / normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informáciepríjem a vybavovanie objednávok 7 dní v týždni
Referencie- profesionálna prekladateľka od roku 2001
- členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nitra, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina