Mgr. Petra Sabin Wenzlová – úradný prekladateľ – chorvátčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykchorvátsky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Webové stránkyprijevodslovacki.eu

ovjereniprijevod.eu
prekladchorvatcina.eu

uradnyprekladchorvatcina.eu

uradnyprekladchorvatcina.sk

Adresa / miesto práceClementisova 11, 90027 Bernolákovo
Krajcelá SR
Telefón0948 525 562
E-mailpetra.wenzlova@gmail.com

bernolakovo, chorvátčina,
úradné preklady, uradne preklady, overene preklady