Mgr. Petra Sabin Wenzlová – úradný prekladateľ – chorvátčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykchorvátsky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Webové stránkyprijevodslovacki.eu

ovjereniprijevod.eu
prekladchorvatcina.eu

uradnyprekladchorvatcina.eu

uradnyprekladchorvatcina.sk

Adresa / miesto práceClementisova 11, 90027 Bernolákovo
Krajcelá SR
Telefón0948 525 562
E-mailpetra.wenzlova@gmail.com

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bernolákovo, úradný preklad chorvátčina, overený preklad chorvátčina

Reklamy

Refundo.sk