Mgr. Pavel Baráni – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceHlavná 129/107, Závažná Poruba 03202, okr. Liptovský Mikuláš
KrajŽilinský
Telefón0918 157 647
E-mailinfo@tradux.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Ostatné jazyky (nie úradné)poľský, anglický
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky alebo dohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informáciePôsobnosť na Slovensku i v zahraničí podľa potreby.
Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch aj väčšieho rozsahu.
15-ročné skúsenosti, disponibilita, možnosť expresného dodania.

liptovský mikuláš, nemčina
uradne preklady


Inzercia
top domény na predaj