Mgr. Pavel Baráni – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceHlavná 129/107, Závažná Poruba 03202, okr. Liptovský Mikuláš
KrajŽilinský
Telefón0918 157 647
E-mailinfo@tradux.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Ostatné jazyky (nie úradné)poľský, anglický
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky alebo dohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informáciePôsobnosť na Slovensku i v zahraničí podľa potreby.
Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch aj väčšieho rozsahu.
15-ročné skúsenosti, disponibilita, možnosť expresného dodania.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad litovský mikuláš, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy