PhDr. Mária Křenková – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
x
FotografiaÚradná prekladateľka
x
Adresa / miesto práceProkopova 11, 851 01 Bratislava
KrajBratislava
Telefón
E-mail
Vlastný web
x
Mesto, obasť pôsobeniaBratislava, Slovensko, zahraničie
x
Špecializácia
Referencie, klientela
x
Cena - úradné preklady20 €/normostrana
Cena - neúradné preklady12 €/normostrana
Zľavy
x
Ďalšie informácie

bratislava, angličtina,
úradné preklady, uradne preklady