Veronika Vagánková – úradné preklady – angličtina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký, anglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Vlastný weblinsider.sk
Miesto pôsobiskaHlohovec, Bratislava, Vienna
Telefón0948 494 400
E-mailv.vagankova@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/ normostrana
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad hlohovec, úradný preklad nemčina, úradný preklad angličtina, overený preklad

Reklamy