Mgr. Tatiana Mikovčáková – úradné preklady a tlmočenie – ukrajinčina, ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský, ukrajinský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno (ukrajinčina)
FotografiaTatiana Mikovčáková
Adresa / miesto prácePodnikateľské centrum
ul. Pražská 4
kancelária č. 607, 6. p.
040 11 Košice
KrajKošický
Telefón0904 560 707
E-mailmikovcakova@centrum.sk
Vlastný webwww.ukrpreklady.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno (ruština, ukrajinčina)
Cena - úradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad ruština, úradný preklad ukrajinčina, overený preklad

Reklamy

Refundo.sk