PhDr. Andrej Rajský, PhD. – úradný prekladateľ – taliančina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyktaliansky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaAndrej Rajský
Adresa / miesto práceViktoríniho nám. 4,
917 01 Trnava
KrajTrnavský
Telefón0903 557 123
E-mailarajsky@gmail.com
Vzdelanie- Bc. Universita Pontificia Salesiana v Ríme
- Mgr. Trnavská univerzita v Trnave
- PhDr. Trnavská univerzita v Trnave
- PhD. Libera Universita M. Ss. Assunta v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave
- doc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Praxv prekladateľstve a tlmočení aktívne 17 rokov,
uskutočnených cca 12 000 úkonov
ZamestnaniePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Špecializácia- administratíva, úradné doklady (doklady na autá, vysvedčenia, RL, SL, výpisy)
- právo, zmluvy, súdne spisy, uznesenia, obsielky
- ekonomika, obchodné zmluvy, faktúry, korešpondencia
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Cena za tlmočenie20 €/hod
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trnava, úradný preklad taliančina, overený preklad taliančina

Reklamy

Refundo.sk