PhDr. Bohumil Kern – úradné preklady – angličtina, španielčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, španielsky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Fotografia
Adresa / miesto práceTurkovej 1727/5
911 01 Trenčín
KrajTrenčiansky
Telefón0905 173 217
E-mailkern@kernservices.com
Vlastný webwww.kernservices.com

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trenčín, úradný preklad angličtina španielčina, overený preklad

Reklamy