Ing. Tatiana Priadková – úradné preklady – ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceScherera 38, 921 01 Piešťany
KrajTrnavský
Telefón0903 383 338
E-mailpreklady@adamed.sk
Vlastná webstránkawww.uradnarustina.sk
Cena 1 normostrany úradného prekladu19,92 €
Cena 1 normostrany neúradného prekladu15 €
Cena 1 hodiny NEúradného tlmočenia30 €
ŠpecializáciaVšetky odbory, ale obzvlášť technické
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradnečeština

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad piešťany, úradný preklad ruština, overený preklad ruština

Reklamy