JUDr. Jaroslav Zaremba – úradné preklady a tlmočenie – nemčina, ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký, ruský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceRovniankova 4, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0903 479 065
E-mailinfo@verbum.sk
Cena - úradné prekladyzo zákona
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočenie25-35€ v závislosti od špecializácie a jazykovej kombinácie
Zľavydohodou
Ďalšie informácieSom úradný tlmočník a prekladateľ z/do jazyka nemeckého a ruského.
Pôsobím hlavne v Bratislave, ale aj v rámci západoslovenského kraja, Rakúsku,
Nemecku, Švajčiarsku.
Som na voľnej nohe, preto som časovo flexibilný (nonstop).
Tlmočiť môžem v kuse sám, denne aj 8-10 hodín, iba s malými prestávkami
na občerstvenie (overené v praxi). Zvyknú si ma objednávať na preklad/tlmočenie
priamo medzi jazykmi Nj/Rj – cenovo výhodnejšie pre klienta.
Preklady: expresne, na počkanie, objemné texty.

Poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby v odbore: právo, ekonomika,
administratíva, psychológia, marketing, bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo,
sociológia, technika (napr. drevársky, strojársky, automobilový priemysel),
medicína (napr. lekárske správy, PN-ky a pod.), personalistika (napr. pracovné
zmluvy, mzdové listy a pod.).

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad ruština, úradný preklad nemčina, overený preklad

Reklamy