PhDr. Pavel Cimrikovič – úradné preklady – ruština, ukrajinčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

 


Jazykruský, ukrajinský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceTrieda Hradca Králové 7,
Banská Bystrica
Telefón0911 353 081
E-mailcimrikovich@yahoo.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, španielsky
Cena za prekladydohodou
Ďalšie informácieSom súdny prekladateľ ruského a ukrajinského jazyka.
Poskytujem úradné preklady aj preklady bez pečiatky rýchlo a kvalitne.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad ruština ukrajinčina, overený preklad ruština ukrajinčina