Čibisová Mária, Mgr. – úradný prekladateľ – ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Miesto pôsobeniaBratislava, Trnava, Pezinok, Senec
Telefón+421 911 977 031
E-mailinfo@translationtime.sk
Vlastná webstránkawww.translation-time.sk
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradneAnglický jazyk
Cena - úradné preklady19 EUR € / NS
Cena - neúradné preklady10-15 EUR / NS
Cena - neúradné tlmočenie20 EUR / hod
ŠpecializáciaZdravotná dokumentácia

Preklady zmlúv

Preklady stanov

Preklady finančných výkazov

Preklady rodných listov

Preklady sobášnych listov

Preklady vodičských oprávnení

Preklady vysvedčení

Preklady vysokoškolských diplomov

Preklady rozsudkov súdu
Ďalšie informácieÚradný preklad slúži pri dokladovaní rôznych faktických údajov zaznamenaných

v úradných dokumentoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Pri úradných prekladoch

sa prekladaný dokument stáva neoddeliteľnou súčasťou prekladu, spolu

s doložkou úradného prekladateľa je notárskym spôsobom zviazaný s prekladom.

Pri prekladoch kladiem dôraz na presnosť a špeciálnu terminológiu.

Súdne overený preklad sa plne zhoduje s pôvodným textom v originálnom dokumente.

Vyhotovený úradný preklad si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ho pošlem

na Vami uvedenú kontaktnú adresu.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad ruština pezinok, úradný preklad ruština bratislava, overený preklad ruština trnava, súdny preklad ruština senec

Reklamy

Refundo.sk