Ing. Ivan Janovic – úradné preklady – ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceTatranská 48, 974 11 Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón0903 901 117
E-mailjanovic59@gmail.com
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky č. 565/2008 Z. z.
Cena - neúradné preklady
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad ruština, overený preklad ruština