Mgr. Anna Dobiašová – úradné preklady – angličtina, ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, ruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceL. Novomeského 1216/80, 905 01 Senica
KrajTrnavský, okr. Senica
Telefón0905 417 436
E-mailanna.dobiasova@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad senica, úradný preklad angličtina ruština, overený preklad angličtina ruština

Reklamy