Ing. Lýdia Škvarková – úradné preklady – poľština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykpoľský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceTatranská 55,
97411 Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón0421 48 4173207

0905 197 565
(dostupnosť nepretržite)
E-maillydia.skvarkova@gmail.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencierozsiahle
Odboryprávo, ekonomika, obchod, stavebníctvo,
technika, chémia, farmácia, európska únia,
životné prostredie, atď.
Cena - úradné preklady20,00 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,00 €/normostrana
Cena za tlmočenie20 €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- päťročné VŠ štúdium v Poľsku
- pôsobnosť na celom území SR aj v Poľsku
- prax 30 rokov

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad poľština, overený preklad poľština

Reklamy