JUDr. Radek Ivanič, PhD.

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykčeský, poľský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaÚradný prekladateľ
Adresa / miesto práceul. Na Gruntoch 619/13, 949 01 Nitra-Dražovce
KrajNitriansky
Telefón0904 690 914
E-mailradek.ivanic@gmail.com
Vlastný webwww.czeski-slowacki.eu
Cena - úradné preklady20,- a 13,50 €/normostrana
Cena - neúradné prekladyod 10,- €/normostrana
Cena za tlmočenie25,- €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácieSom súdny prekladateľ a súdny tlmočník poľského, českého
a slovenského jazyka s 11-ročnou prekladateľskou a tlmočníckou
praxou. Som zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov
MS SR ako prekladateľ pod číslom 970978 a tlmočník pod číslom
951038.

Mám právnické vzdelanie. Prekladám všetky druhy
textov /faktúry, COC certifikáty, zmluvy, marketing, reklamu,
právo/ a tlmočím všetky druhy tlmočení - podrobné informácie
nájdete na mojej webowej stránke www.czeski-slowacki.eu

šaľa, nitriansky, polština, čeština,
uradne preklady a tlmocenie, úradné preklady, overené preklady, tlmočenie