PhDr. Emília Ranostajová – úradné preklady – angličtina a nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníkaNižšie na tejto stránke nájdete kontaktný formulár, vďaka ktorému môžete priamo kontaktovať úradného prekladateľa.Jazyknemecký a anglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce971 01 Prievidza, Astrová 6
Telefón0908 476288
E-maileranostajova@gmail.com
Kontaktný formulár
Špecializáciaúradné preklady pre fyzické a právnické osoby,
štátne orgány (súd, prokuratúra, polícia)
Cena - úradné preklady pre štátne orgány19,92 €/ 1 normostrana (1800 znakov)
Cena - úradné preklady pre fyzické osoby18,- €/1 normostrana (1800 znakov)
Cena - neúradné preklady pre fyzické osoby16,- €/ 1 normostrana (1800 znakov)
Zľavy pre stálych klientovdohodou
Ďalšie údaje:dlhoročná prax úradnej prekladateľky v odbore anglický jazyk, nemecký jazykÚradného prekladateľa môžete kontaktovať priamo prostredníctvom tohto kontaktného formuláru.

    Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

    Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

    Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

    Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


    úradný preklad prievidza, úradný preklad angličtina prievidza, úradný preklad nemčina prievidza, overený preklad angličtina, overený preklad nemčina