PhDr. Emília Ranostajová – úradné preklady – angličtina a nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníkaNižšie na tejto stránke nájdete kontaktný formulár, vďaka ktorému môžete priamo kontaktovať úradného prekladateľa.Jazyknemecký a anglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce971 01 Prievidza, Astrová 6
Telefón0908 476288
E-maileranostajova@gmail.com
Kontaktný formulár
Špecializáciaúradné preklady pre fyzické a právnické osoby,
štátne orgány (súd, prokuratúra, polícia)
Cena - úradné preklady pre štátne orgány19,92 €/ 1 normostrana (1800 znakov)
Cena - úradné preklady pre fyzické osoby18,- €/1 normostrana (1800 znakov)
Cena - neúradné preklady pre fyzické osoby16,- €/ 1 normostrana (1800 znakov)
Zľavy pre stálych klientovdohodou
Ďalšie údaje:dlhoročná prax úradnej prekladateľky v odbore anglický jazyk, nemecký jazykÚradného prekladateľa môžete kontaktovať priamo prostredníctvom tohto kontaktného formuláru.

  Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

  Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

  Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

  Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


  úradný preklad prievidza, úradný preklad angličtina prievidza, úradný preklad nemčina prievidza, overený preklad angličtina, overený preklad nemčina

  Reklamy