PaedDr. Peter Gergel, PhD. – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Telefón0910 912 546
E-mailpeter.gergel@fedu.uniba.sk
Adresa / miesto prácePedagogická fakulta UK v Bratislave
Slávičia 4, 903 01 Senec
(vchod je z dvora)
M. R. Štefánika 12, 934 01 Levice
KrajBratislavský
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradnemaďarčina
Doplňujúce informácievedecko-publikačná činnosť v oblasti právneho jazyka, preklady pre právnickú fakultu TU

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad senec, úradný preklad nemčina senec, overený preklad nemčina

Reklamy